Krumlovská pohádka

O nás

Hotel Krumlovská pohádka

Příběh života

Dávno předtím, než jsme se poznali, jsme měli stejný sen. Sen mít místo, kde přivítáme jiné jako doma. A je to úžasný pocit, ten sen z myšlenek a srdce nechat ožít a přivítat Vás v něm. Přitom každý jsme do života dostali právě tolik, abychom mohli chtít a dokázat víc, abychom si vážili světa. Také se špetkou chytrosti, nadšení a kapkou štěstí jsme se utkali s nepříznivci, aby náš společný sen byl zde také pro Vás.

Všichni vážení, milí, srdeční…

Vítejte v příběhu našeho života, v našem splněném snu – v hotelu Krumlovská pohádka.

Zuzana a Ladislav

Příběh dávné historie

Dům hotelu Krumlovská pohádka je v samém srdci unikátního historického jádra Českého Krumlova. Stavba je původně gotická, z přelomu 15. a 16. století, později opakovaně upravovaná. Její dnešní průčelí je klasicistní z poč. 19. století. V medailonu uprostřed fasády je namalován obraz znázorňující uctívání hostie sv. Václavem a dalším světcem. V přízemí domu se zachovala renesanční síň s hřebínkovými klenbami a malovanými erby Viléma a Petra Voka z Rožmberka z roku 1594 a později domalovanými erby Schwarzenberků a Eggenberků. Při opravě domu v roce 1993 byla v podlaze vstupní síně objevena unikátní dlažba z hovězích kostí, jejíž část je odhalena ve vstupní hale hotelu a část vystavena v Okresním vlastivědném muzeu. V letech 1720 – 1725 žil v tomto domě Jan František Antonín Tschernischen, právník a městský písař, který proslul neústupným bojem za městská práva proti světské i církevní vrchnosti.  (Zdroj: Archeologický výzkum domu čp. 74 v Široké ulici)